Sesja ślubna

Film ślubny

Rekomendacje

Laura & Paweł

Polecamy z całego serca!❤️ jesteśmy bardzo zadowoleni jak i z miłego podejścia tak i z całej oprawy weselnej oraz sesji plenerowej❤️. Zdjęcia, klip i film po prostu petarda!❤️. Staranność, perfekcja i fach w każdym calu❤️. Dziękujemy raz jeszcze za tak piękną pamiątkę. Cieszymy się, że to właśnie Wy byliście z nami w tym dniu🥰

Aleksandra & Piotr

Piękne zdjęcia oraz rewelacyjny film i klip. Widać, że Panowie lubią to, co robią i wychodzi im to perfekcyjnie. Oprócz wysokiej jakości usług ważny jest również dobry kontakt oraz czas realizacji, które zasługują na najlepszą ocenę. Serdecznie polecamy! która to uwieczni, pokaże w piękny sposób i na pewno zrobi to na najwyższym poziomie. Jakość, czas realizacji, kontakt jak i mile spędzony wspólnie czas oceniam na maksymalna ilość gwiazdek 👌🏻

Agnieszka & Piotr

Polecam z całego serca ! Jak ktoś się zastanawia czy to dobry wybór - TAK ! Pamiętajcie że taką imprezę jak wesele ma się raz w życiu i trzeba wtedy mieć ekipę, która to uwieczni, pokaże w piękny sposób i na pewno zrobi to na najwyższym poziomie. Jakość, czas realizacji, kontakt jak i mile spędzony wspólnie czas oceniam na maksymalna ilość gwiazdek 👌🏻

Korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Polityce prywatności. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej w na ten temat w Polityce prywatności. View more
Cookies settings
Zatwierdź
Polityka prywatności & Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://mikro-studio.pl jest Paweł Szczotka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą applause FILM Paweł Szczotka , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. ul. Jesienna 13, 34-331 Świnna, NIP: 5532514216, adres poczty elektronicznej (e-mail): MIKROSTUDIO.INFO@GMAIL.COM, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie https://mikro-studio.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Data i adres ceremonii ślubnej
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną tj. kontaktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: MIKROSTUDIO.INFO@GMAIL.COM lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”.

V.PLIKI "COOKIES"

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Save settings
Cookies settings